Không đề

Ngày 16/02/2017

Tình thắm hồng tim ai ngờ phai
Trách chi duyên ấy trách tại ai
Mơ chi mộng lắm đau buồn vậy
Chẳng lỡ buông lời luận đúng sai


Vẫn đây tim nồng với nắng mai
Dù chẳng còn em chung đời dài
Đành thôi nghĩa cũ tình xưa đọng
Hồn nhẹ ru theo hoa nắng cài

 

 

Bình luận về sản phẩm

Sản phẩm hot